Thirrje publike për ofertim – zhvillimi i audio/video produksioneve

Projekti “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës” (TACA), cili financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Qendrën për Studime të Avancuara FIT fton kompanitë e produksioneve multimediale të ofertojnë për audio/video shërbime të produksionit për nevojat e projektit.

Për më shumë informata rreth thirrjes klikoni në vazhdim linkun