Së bashku kundër abuzimit të fëmijës Fros group, web faqe, web dizajn


Intervistë rreth projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës" realizuar nga Radio Televizioni i Kosovës.

Emision i realizuar nga Radio Televizioni i Kosovës në kuadër të emisionit “NE”.

Ky emision u zhvillua në ambientet e shkollës “Ganimete Tërbeshi”, në Llukar në bashkëpunim me OJQ Qendra per Studime te Avancuara FITsi pjesë e projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës” e realizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës –KEC në partneritet me forumZFD - Kosovo Program dhe që financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian.

https://drive.google.com/…/1NPR7RNaNFdqQaXq4RaQ35l0pv…/view…