Kërkesë për ofertë

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë dhe individët e interesuar të paraqesin ofertat e tyre për:

Shërbime të integrimit të materialeve, të dhënave dhe mirëmbajtjes së platformës online për projektin “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës (TACA)”

Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:

Kërkesë për ofertë

Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më:

26 shkurt, 2021 në ora 15:30.

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë