Filmat e animuar si pjesë e projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”


Filmat e animuar si pjesë e projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”

Filmat e animuar të realizuar nga organizata Qeshu-Smile në bashkëpunim me nxënësit e Shkollave përfituese të projektit: Sh.F.M.U. “Afrim Gashi”, Sh.F.M.U. “Shkëndija”, Sh.F.M.U. “Zejnel Salihu” dhe Sh.F.M.U. “Laura Scotti”.

Filmat u realizuan si pjesë e projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës” i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës –KEC në partneritet me forumZFD - Kosovo Program dhe që financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

-Arsimimi, çelës i suksesit

-Të flasim, të dëgjojmë dhe të respektojmë

-Shpresa

-Aftësitë e njerëzve me aftësi të kufizuara