REZULTATET E PROJEKTIT, “PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËS”

Rezultatet e projektit, “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, projekt i financuar nga BE-ja dhe i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës –KEC në

Me shume

Ftesë për aplikim - Ekspert për vlerësimin e projektit

FTESË PËR APLIKIM Pozita Ekspert për vlerësimin e projektit Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës

Me shume

Filmat e animuar si pjesë e projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”

Filmat e animuar të realizuar nga organizata Qeshu-Smile në bashkëpunim me nxënësit e Shkollave përfituese të projektit: Sh.F.M.U. “Afrim Gashi”, Sh.F.M.U.

Me shume

Thirrje për ekspert-Hartimi i praktikave të mira

THIRRJE PËR EKSPERTË Mbledhja dhe hartimi i praktikave të mira nga shkollat përfituese të projektit për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës Qendra për Arsim e Kosovës

Me shume

Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Me shume

Vizitat studimore të projektit në Shqipëri dhe Maqedoni

Në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “ Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës - PPCR” dhe implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës

Me shume

Storiet e shpërblyera me çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë

KLAN KOSOVA AGAN HAJDARHOXHA: TV story: AUTISM CENTERS IN KOSOVO FACE MANY

Me shume

Komunikatë për media

KOMUNIKATË PËR MEDIA 19 dhjetor 2017, Prishtinë Ndahen çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë Koalicioni i

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Shtyhet afati për aplikim - Konkurs për gazetarë Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Me shume

Prezantimet - Materialet nga Simpoziumi Ndërkombëtar, Dhuna në Shkolla në Kontekst

Me shume

KEC dhe ForumZFD shpërblen 10 OJQ lokale të cilat punojnë në fushën e: të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve

KEC dhe ForumZFD shpërblen 10 OJQ lokale të cilat punojnë në fushën e: të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të

Me shume

KOMUNIKATË

Qendra për Arsim e Kosovës dhe Forum ZFD, në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës në Kosovë”, të financuar nga BE dhe të menaxhuar

Me shume

Informatë e rëndësishme!

Informatë e rëndësishme! Ju njoftojmë që afati për dorëzimin e aplikacioneve për Thirrjen për Projekt Propozime në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të

Me shume

THIRRJE PËR PROJEKT PROPOZIME

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe ForumZFD, në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të

Me shume

Thirrja për Ekspertë

Hartimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër dhe mësimdhënës për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës Qendra për Arsim e Kosovës në partneritet me

Me shume

Me 23 maj 2017, u mbajt takimi i parë i Komitetit Drejtues ku u prezantuan objektivat dhe aktivitetet e projektit.

Me 23 maj 2017, u mbajt takimi i parë i Komitetit Drejtues ku u prezantuan objektivat dhe aktivitetet e projektit.

Me shume