Së bashku kundër abuzimit të fëmijës

Nënshkrimi i marrëveshjeve të mirëkuptimit nga Kryetarët e Komunave dhe Drejtorët e Drejtorive Arsimore në komunat përfituese

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Qendra per Studime te Avancuara FIT, kanë filluar zbatimin e projektit “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës”

Me shume

REZULTATET E PROJEKTIT, “PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËS”

Rezultatet e projektit, “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, projekt i financuar nga BE-ja dhe i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës –KEC në

Me shume

Filmat e animuar si pjesë e projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”

Filmat e animuar të realizuar nga organizata Qeshu-Smile në bashkëpunim me nxënësit e Shkollave përfituese të projektit: Sh.F.M.U. “Afrim Gashi”, Sh.F.M.U.

Me shume

Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve

Me shume

Partnerët