Te drejtat e femijeve Kosove

Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me Qendrën për Arsim e Kosovës – KEC dhe forumZFD - Kosovo Program përmes projekteve

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Me shume

Vizitat studimore të projektit në Shqipëri dhe Maqedoni

Në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “ Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës - PPCR” dhe implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës

Me shume

Storiet e shpërblyera me çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë

KLAN KOSOVA AGAN HAJDARHOXHA: TV story: AUTISM CENTERS IN KOSOVO FACE MANY

Me shume

Partnerët