Së bashku kundër abuzimit të fëmijës

Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM Pozita: Konsulent/ekspert i fushës së informatikës dhe teknologjisë për hartimin e programeve të kurseve on-line për

Me shume

Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM Pozita: Konsulentë (2) për hartimin e programeve on-line për mësimdhënës, prindër dhe nxënës në projektin “Së bashku

Me shume

Nënshkrimi i marrëveshjeve të mirëkuptimit nga Kryetarët e Komunave dhe Drejtorët e Drejtorive Arsimore në komunat përfituese

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Qendra per Studime te Avancuara FIT, kanë filluar zbatimin e projektit “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës”

Me shume

REZULTATET E PROJEKTIT, “PROMOVIMI DHE MBROJTJA E TË DREJTAVE TË FËMIJËS”

Rezultatet e projektit, “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës”, projekt i financuar nga BE-ja dhe i implementuar nga Qendra për Arsim e Kosovës –KEC në

Me shume

Partnerët