Te drejtat e femijeve Kosove

Storiet e shpërblyera me çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë

KLAN KOSOVA AGAN HAJDARHOXHA: TV story: AUTISM CENTERS IN KOSOVO FACE MANY

Me shume

Komunikatë për media

KOMUNIKATË PËR MEDIA 19 dhjetor 2017, Prishtinë Ndahen çmimet vjetore për gazetari në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Kosovë Koalicioni i

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Shtyhet afati për aplikim - Konkurs për gazetarë Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, në bashkëpunim me forumZFD dhe Qendrën për Arsim të

Me shume

KONKURS PËR GAZETARË

Me shume

Partnerët