Dana 23. maja 2017 godine je održan j prvi sastanak Upravnog odbora, na kojem su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta.


Dana 23. maja 2017 godine je održan j prvi sastanak Upravnog odbora, na kojem su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta.

Dana 23. maja 2017 godine je održan j prvi sastanak Upravnog odbora, na kojem su predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta.