Child rights Kosovo

KONKURS ZA NOVINARE

Više

Posete u Albaniji i Makedoniji

U okviru projekta koji finansira Evropska Unija "Promovisanje i zaštita prava djeteta - PPCR", a realizovan od strane Kosovskog Obrazovnog Centra (KEC) u saradnji sa forumZFD su

Više

Priče nagrađene godišnjom nagradom za novinarstvo u oblasti zaštite dječijih prava na Kosovu

KLAN KOSOVA AGAN HAJDARHOXHA: TV story: AUTISM CENTERS IN KOSOVO FACE MANY

Više

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 19 Decembar 2017, Priština Dodeljuju se godišnje nagrade za novinarstvo u oblasti zaštite dečijih prava na Kosovu Koalicija NVO-ja za Zaštitu

Više

Partneri