Child rights Kosovo

Priče nagrađene godišnjom nagradom za novinarstvo u oblasti zaštite dječijih prava na Kosovu

KLAN KOSOVA AGAN HAJDARHOXHA: TV story: AUTISM CENTERS IN KOSOVO FACE MANY

Više

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 19 Decembar 2017, Priština Dodeljuju se godišnje nagrade za novinarstvo u oblasti zaštite dečijih prava na Kosovu Koalicija NVO-ja za Zaštitu

Više

KONKURS ZA NOVINARE

Rok za prijavu je odložen - Konkurs za novinare Koalicija NVO-a za zaštitu dece na Kosovu (KOMF), u saradnji sa forumZFD i Kosovskim centrom za obrazovanje (KEC), projektima

Više

KONKURS ZA NOVINARE

Više

Partneri