Child rights Kosovo

Animated films as a part of the project "Promoting and Protecting Children's Rights"

Animated films are realized by NGO Qeshu-Smile in cooperation with students from beneficiary schools: "Afrim Gashi", "Shkëndija", "Zejnel Salihu" and "Laura Scotti". The films

Read More

Thirrje për ekspert-Hartimi i praktikave të mira

THIRRJE PËR EKSPERTË Mbledhja dhe hartimi i praktikave të mira nga shkollat përfituese të projektit për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijës Qendra për Arsim e Kosovës

Read More

Ndahen çmimet vjetore për tregimet më të mira në media, në fushën e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve

Coalition of NGOs for the Protection of Children in Kosovo - KOMF, in cooperation with Kosovo Education Center - KEC and forumZFD - Kosovo Program through projects funded by the

Read More

JOURNALISM AWARD

Read More

Partners