Together against child abuse

KËRKESË PËR OFERTË

Kërkesë për ofertë Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë dhe individët e interesuar të paraqesin ofertat e tyre për: Shërbime të integrimit të materialeve,

Read More

World Day for the Prevention of Child Abuse

In 2000, the World Women's Summit Foundation (WWSF), a non-governmental organization, marked World Day for the Prevention of Child Abuse on 19 November. This foundation, together

Read More

Preparatory workshops for organizing the awareness campaign for World Day for the Prevention of Child Abuse

Preparations for organizing an awareness campaign to mark November 19 "World Day for the Prevention of Child Abuse", have begun. The aim of this campaign is to increase the

Read More

Thirrje publike për ofertim – zhvillimi i audio/video produksioneve

Thirrje publike për ofertim – zhvillimi i audio/video produksioneve Projekti “Së bashku kundër abuzimit të fëmijës” (TACA), cili financohet nga Zyra e Bashkimit

Read More

Partners