SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19 Decembar 2017, Priština

Dodeljuju se godišnje nagrade za novinarstvo u oblasti zaštite dečijih prava na Kosovu

Koalicija NVO-ja za Zaštitu Dece na Kosovu - KOMF, u saradnji sa forumZFD i Kosovskim Obrazovnim Centrom - KEC, kroz projekte EIDHR-a finansiranih od strane Evropske Unije i kojima upravlja Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, održali su danas ceremoniju godišnjih nagrada za novinarstvo u oblasti zaštite dečijih prava na Kosovu.

Ceremoniju je otvorila gđ. Donjeta Kelmendi, Izvršni Direktor KOMF-a, koja je u nastavku, pozvala za pozdravni govor Ambasador Nataliya Apostolova, Šef Kancelarije Evropske Unije na Kosovu / Specijalni Predstavnik EU-ja.

Prezentaciju procene od strane komisije je učinila gđ. Evliana Berani, Predsedavajuća Komisije za procenu, koja je osim ostalog zahvalila organizatorima koji su ove godine udružili snage da pruže priliku novinarima koji rade u oblasti zaštite dečijih prava na Kosovu, nagrađivši ih za njihov rad.

Procena novinarskih članaka koji su se prijavili na konkursu je učinjena od strane tročlanog žirija sastavljenog od Evliana Berani – Profesor novinarstva u Koledžu “Pjetër Budi”, Eglantina Kraja Bardhi – Profesor psihologije u koledžu "Fama" i Imer Mushkolaj - Profesor novinarstva u Koledžu “Pjetër Budi”. Nagrade za najbolji članak tokom 2017 godine u oblasti dječijih prava su dodeljene kao u nastavku:

Novinar Agan Hajdarhoxha iz Klan Kosova, na temu "Teški uslovi centara za autizam" osvojio je nagradu "Godišnja nagrada 2017", koju je dodelio gospodin Hilmi Jashari, Ombudsman.

Novinarka Dafina Halili iz KOSOVA 2.0 sa temom "Izvan širenja boginja" osvojila je nagradu "Godišnja nagrada 2017", koju je dodelila gđa. Nataliya Apostolova, Šef Kancelarije Evropske Unije na Kosovu.

Novinarka Edona Kuteleshi iz Koha Ditore sa temom "Učenici koji su žrtvovali život za izgradnju škole" osvojila je u godišnju nagradu 2017, koju je dodelila gđa. Vjollca Islami Hajrullahu, forumZFD; Koordinator Projeka PPCR / projekat finansiran od strane EU.

Novinar Vullnet Krasniqi iz Insajdera na temu "Ispovesti dece koja rade na semaforima u Prištini" je osvojio Godišnju nagradu 2017, nagradu koju je dodelila gđ. Ardita Kabashi, KEC; Menadžer Projekta PPCR / projekat finansiran od strane EU.

Novinarka Saranda Bujupi Rama iz Klan Kosova, emisija "Familja ime" (Moja porodica) osvojila je Godišnju nagradu 2017, koju je dodelio g. Gani Lluga, Predsednik Koalicije NVO-ja za Zaštitu Dece.

KOMF, forumZFD i KEC zahvaljuju svim predstavnicima medija, autorima i novinarima koji su više puta pokazali spremnost da sarađuju u ime zaštite dečijih prava.