Rok za prijavu je odložen - Konkurs za novinare

Koalicija NVO-a za zaštitu dece na Kosovu (KOMF), u saradnji sa forumZFD i Kosovskim centrom za obrazovanje (KEC), projektima koje finansijski podržava Evropska unija i upravlja Kancelarija Evropske unije na Kosovu, dodeljuje godišnje nagrade za najbolje priče u medijima u oblasti zaštite i prava dece na Kosovu za 2017.

KOMF, forumZFD i KEC ohrabruju sve novinare koji su napisali članke ili napravili televizijske reportaže svih oblika, a koje se bave pitanjima koja se odnose na prava i zaštitu dece na Kosovu, da se prijave za pet velikih nagrada koje će biti dodeljene i ove godine.

  • Konkurs je otvoren od datuma oglašavanja istog na portalpune.com i zvaničnim stranicama KOMF-a, forumZFD i KEC-a, od 20 novembra 2017 do 11 Decembra 2017.