Informatë e rëndësishme!


Informatë e rëndësishme!

Informatë e rëndësishme!

Ju njoftojmë që afati për dorëzimin e aplikacioneve për Thirrjen për Projekt Propozime në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës” të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, është shtyrë deri më datë 20.09.2017.

Gjithashtu, për të qartësuar Thirrjen, me datë 11.09.2017 do të organizojmë një Sesion Informues për të gjitha OJQ-të e interesuara për këtë Thirrje. Sesioni Informues do të mbahet në Qendrën Informative dhe Kulturore të BE-së në Prishtinë, Rr. Nëna Terezë nr.63, duke filluar nga ora 11.00.